79.96

Kategórie:

Popis

Na krúžok sa dá prihlásiť kedykoľvek počas šk. roka. Platí sa iba alikvotná časť za nasledujúce hodiny do konca 1. školského polroka.

Hravé učenie s LEGO® stavebnicami

Ponúkame krúžky pre základné školy, založené na originálnom systéme LEGO® stavebníc. Stimulujeme detský záujem objavovať a získavať nové poznatky prostredníctvom hry. Školákom vštepujeme kritické myslenie, predstavivosť a kreativitu. Sústredíme sa na rozvoj zručností pre 21. storočie:

  • Rozvoj tvorivosti a fantázie dieťaťa
  • Rozvoj schopnosti riešiť problémy a vytrvalosti
  • Podpora práce v tíme a spolupráce na spoločnom projekte

Pripravujeme deti na úspešnú budúcnosť!

Záleží nám na tom, aby vaše dieťa bolo úspešné v živote. Rozvoj detských talentov berieme vážne. Spolu môžeme podporiť vaše dieťa spôsobom, ktorý ho inšpiruje, zapája a povzbudzuje k aktivite.

Vzdelanie ako zábava

  • Objavuj základy vedy a techniky formou skladania LEGO® stavebníc
  • Deti stavajú zaujímavé LEGO® modely, hrajú sa a učia
  • LEGO® modely reálnych strojov a mechanizmov

Pozrite si zoznam škôl, na ktorých prebieha hravé učenie s krúžkom Tvorivé stavebnice. Keďže sa pridávajú stále nové školy, zoznam priebežne aktualizujeme.

Nedarí sa Vám prihlásiť? Radi Vám pomôžeme:

0903 466 543, 0904 041 764

Ďalšie informácie

Platba

Platba za druhý šk. polrok 2017/2018 od februára 2018